Mẫu bảng tính lương Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 71,5 KB
  • Lượt xem: 29.232
  • Lượt tải: 12.208
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu bảng tính lương được lập tự động hàng tháng cho từng nhân viên dựa vào số ngày công, tiền phụ cấp, nghỉ phép, hệ số lương, cũng như các khoản trích trừ vào lương.

Bảng thanh toán tiền lương này rất hữu ích cho kế toán tham khảo, thực hiện tính lương cuối tháng cho nhân viên. Các bạn có thể xem cách tính, cách sử dụng công thức để áp dụng cho doanh nghiệp mình.

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Bảng tính lương

Bảng tính tiền lương theo ngày cho người lao động

Nếu người lao động không làm đủ số ngày trong tháng, có thể thực hiện tính lương theo ngày bằng công thức dưới đây để biết doanh nghiệp có tính đúng cho mình hay không?

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 22 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định: “Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn”. Vậy công thức sẽ là:

Công thức lương theo ngày = (Tiền lương tháng / Số ngày ngày công chuẩn trong tháng) x Số ngày đi làm thực tế.

Bảng tính lương ngày

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.