Mẫu C40-BB: Phiếu thu Ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 397,4 KB
  • Lượt xem: 11.371
  • Lượt tải: 8.819
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C40-BB: Phiếu thu được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu C40-BB: Phiếu thu là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của một nhân viên kế toán. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 PHIẾU THU

 

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

   

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nộp tiền:............................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Nội dung:...................................................................................................................

Số tiền:..................................................... (loại tiền)................................................

(viết bằng chữ):.........................................................................................................

Kèm theo:..................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền - Bằng số:................................................................................

- Bằng chữ:.............................................................................................................


NGƯỜI NỘP
(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..
THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:.................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:..................................................................................................

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.