Mẫu C6-05/NS: Phiếu thu Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 390,4 KB
  • Lượt xem: 1.429
  • Lượt tải: 1.037
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C6-05/NS: Phiếu thu được chúng tôi sưu tầm tổng hợp chính xác và mới nhất. Mẫu phiếu thu là mẫu hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó, đây là biểu mẫu không thể thiếu trong các biểu mẫu kế toán cùng với các mẫu phiếu nhập kho, phiếu chi. Được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo. 

Mẫu C6-05/NS: Phiếu thu

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC.................................

PHIẾU THU

Ngày....... tháng....... năm.........

Mẫu số C6-05/NS
(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)
Số: …....…………….

Họ và tên người nộp tiền:......................................

Địa chỉ: ..................................................................

Lý do nộp: .............................................................

...............................................................................

Số tiền bằng số: ....................................................

Số tiền bằng chữ:..................................................

...............................................................................

Kèm theo: ....................Chứng từ gốc:...................


Người nộp tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ quỹ

Kế toán
Ngày....... tháng....... năm.........
Kế toán trưởng
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.