Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Mẫu LS7 theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH

Tải về
Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu LS7 - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Mẫu LS7 - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là mẫu đơn được cá nhân thân nhân của liệt sĩ làm đơn gửi lên cơ quan có thẩm quyền xin được hưởng trợ cấp thờ cũng liệt sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tải mẫu tại đây.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Mẫu LS7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THỜ CÚNG LIỆT SĨ

Kính gửi: …………………………………

Họ và tên: ………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm…… Nam/Nữ:....

Nguyên quán:………………………….......

Trú quán:…………………………............

Mối quan hệ với liệt sĩ:................................

Được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng:......

Liệt sĩ.............................................................

Nguyên quán:................................................

Bằng “Tổ quốc ghi công” số ….. theo Quyết định số: ………… ngày ... tháng ... năm... của Thủ tướng Chính phủ.

Các giấy tờ kèm theo đơn: ........................

...............................................................

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường ……………
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại …....

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày ... tháng ... năm ...

Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)