Mẫu giấy mời họp phụ huynh Biểu mẫu GD-ĐT

Tải về
  • Đánh giá:
    4 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 64,3 KB
  • Lượt tải: 11.817
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu giấy mời họp phụ huynh - Biểu mẫu GD-ĐT

Download.com.vn xin giới thiệu với bạn đọc mẫu Giấy mời họp phụ huynh với các thông tin chi tiết về địa điểm, thời gian họp tới quý phụ huynh để thông báo tình hình học tập, rèn luyện của từng học sinh trong năm học.

Nội dung chi tiết giấy mời họp phụ huynh

    PHÒNG GD & ĐT …..   
TRƯỜNG ………
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
------------------------- 

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH 

Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………………………………………….............................

Phụ huynh em: ..…………………………………………… Học lớp:……….............................

Đúng vào lúc ….........……. ngày …. tháng ….. năm 20….......

Đến tại văn phòng Trường ……………..............................................................……………..

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học …………..

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                            ………, ngày … tháng … năm ……..

                                                                                                  GVCN

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.