Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1- 02/NS theo TT số 128/2008/TT-BTC

Tải về
  • Đánh giá:
    4 20 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 38,3 KB
  • Lượt tải: 36.441
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước - Mẫu C1- 02/NS theo TT số 128/2008/TT-BTC

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế, là thủ tục cần thiết khi lập Tờ khai thuế môn bài. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-02/NS và C1-03/NS) thay thế cho mẫu Giấy nộp tiền vào NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (gọi tắt là TABMIS).

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước như sau:

Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước