Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm Biểu mẫu nhân sự

Tải về
  • Đánh giá:
    4 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 68,9 KB
  • Lượt tải: 8.426
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm - Biểu mẫu nhân sự

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu Giấy xác nhận hạnh kiểm, việc chấp nhận pháp luật tiền án tiền sự ở địa phương để bổ sung hồ sơ xin việc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi:

- Công an Phường (Xã ) : …………………………………….

- Quận (Huyện) :…………................................................

Tôi đứng tên dưới đây là: .................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh    : ................................................................................................

Nơi sinh  :  .....................................................................................................................

Quê quán: ........................................................................ Dân tộc: ...........................................

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................................

Địa chỉ tạm trú: ...............................................................................................................

Số CMND / Hộ chiếu     :  ...........................................................................................................

Cấp ngày: ....................................................  Tại : .....................................................................

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương.................................

Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty ................

                                                                                            Ngày........... tháng..........năm 200......

Xác nhận của địa phương

Kính đơn

 

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.