Mẫu hướng dẫn lập biểu báo cáo quyết toán

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 414 KB
  • Lượt xem: 217
  • Lượt tải: 167
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu hướng dẫn lập biểu báo cáo quyết toán

 Mẫu số: 01/QTDA
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư :

Cấp quyết định đầu tư:

Địa điểm xây dựng:

Quy mô công trình: Được duyệt:...... Thực hiện…...

Tổng mức đầu tư được duyệt:.................…

Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:...... Thực hiện…...

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Liên kết tải về