Mẫu C6-06/NS: Phiếu chi Mẫu số C6-06/NS ban hành kèm Thông tư 77/2017/TT-BTC

Tải về
  • Đánh giá:
    3 27 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 284,6 KB
  • Lượt tải: 61.945
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu C6-06/NS: Phiếu chi - Mẫu số C6-06/NS ban hành kèm Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu C6-06/NS: Phiếu chi được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. Mẫu phiếu chi là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của một nhân viên kế toán. Mặc dù nó rất quen thuộc đối với những kế toán đã làm lâu năm nhưng đối với các bạn kế toán mới đi làm hay đang học trên trường có thể tham khảo biểu mẫu dưới đây:

Không ghi vào
khu vực này
KHO BẠC NHÀ NƯỚC................... Mẫu số C6-06/NS
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
của Bộ Tài Chính)
Số :…………………

PHIẾU CHI

Ngày....... tháng....... năm.........

Họ và tên người nhận tiền:..................... CMND số:.....................

Cấp ngày:......................................... Nơi cấp:..........................

Địa chỉ:...................................................................................

Lý do chi:...............................................................................

Nợ TK:.................

Có TK:.................

 

Số tiền bằng số:........................................................................................................................................

Số tiền bằng chữ:.....................................................................................................................................

Kèm theo: ........................................Chứng từ gốc:.................................................................................

Người nhận tiền          Thủ quỹ               Kế toán        Kế toán trưởng                Giám đốc KBNN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.