Mẫu phiếu chi Mẫu số 02 – TT theo Quyết định 48

Tải về
  • Đánh giá:
    3 25 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 73,2 KB
  • Lượt tải: 54.642
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu phiếu chi - Mẫu số 02 – TT theo Quyết định 48

Mẫu phiếu chi là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của một nhân viên kế toán. Mặc dù nó rất quen thuộc đối với những kế toán đã làm lâu năm nhưng đối với các bạn kế toán mới đi làm hay đang học trên trường có thể tham khảo biểu mẫu dưới đây:

Đơn vị: ...............................
Địa chỉ: ..............................
MST: .................................

Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI

Ngày ...... tháng ...... năm 20......

Quyển số: .........................
Số: ....................................
Nợ: ....................................
Có: ....................................

Họ và tên người nộp tiền: .....................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................................

Lý do nộp: ............................................................................................................................................

Số tiền: ........................................................... (Viết bằng chữ): ..........................................................

Kèm theo: ........................................................... Chứng từ gốc.

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người lập 
(Ký, họ tên) 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): .......................................................................................................

 

Ngày ..... tháng ........ năm 20....

Thủ quỹ
(Ký, họ tên) 

Người nhận tiền
(Ký, họ tên) 

 

 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ...................................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ..................................................................................................................................

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

Download mẫu Phiếu chi để xem thêm chi tiết.