Mẫu số S12-DNN: Thẻ tài sản cố định Mẫu sổ sách kế toán thuế

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 78,4 KB
  • Lượt tải: 1.909
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số S12-DNN: Thẻ tài sản cố định - Mẫu sổ sách kế toán thuế

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số S12-DNN: Thẻ tài sản cố định ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S12-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Số ........
Ngày ..... tháng ....... năm....... lập thẻ .........

Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số ........ Ngày ..... tháng ....... năm .......

Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:........... Số hiệu TSCĐ .........

Nước sản xuất (xây dựng) ............... năm sản xuất ...............

Bộ phận quản lý, sử dụng .................... năm đưa vào sử dụng .........

Công suất (diện tích thiết kế) ..............

Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày ..... tháng ....... năm .......

Lý do đình chỉ .................

Mẫu số S12-DNN: Thẻ tài sản cố định

Ghi giảm TSCĐ chứng từ số: ............ Ngày ..... tháng ....... năm .......

Lý do giảm ......................................................................................................... 

 

Người lập
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm ..... 

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.