Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng Mẫu sổ sách kế toán thuế

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 72,9 KB
  • Lượt tải: 2.430
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng - Mẫu sổ sách kế toán thuế

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S17-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):.........

Năm ..............................

Quyển số: ..................... 

Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ................................................

 

   Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 Ngày ...... tháng ....... năm .....

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.