Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân Tờ khai đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2016

Tải về
  • Đánh giá:
    4 13 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 117,7 KB
  • Lượt tải: 26.787
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân - Tờ khai đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2016

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân là mẫu tờ khai mới nhất 2016, được sử dụng khi bạn làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân theo mẫu số 05-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân này về và sử dụng tham khảo khi kê khai thuế TNCN năm 2016 này.

Hiện nay việc đăng ký thuế cá nhân đều được thực hiện theo mẫu trên máy chứ không cần phải đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế do đó khá tiện lợi trong việc tham khảo và thu thập và tổng kết thông tin cho cả công ty và doanh nghiệp cũng như các bạn có thể sử dụng linh hoạt 2 mẫu ban hành theo 2 thông tư để tiện trong công việc. Đó là 2 mẫu:

  • Mẫu số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính
  • Mẫu số 05-DK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế