Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 118,3 KB
  • Lượt xem: 90
  • Lượt tải: 87
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Tờ khai thu nộp phí xăng dầu

[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …….....

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................

[03] Mã số thuế: .............................................................................................

[04] Địa chỉ: ...................................................................................................

[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Liên kết tải về