Ngữ pháp tiếng Anh THPT Tài liệu ôn luyện ngữ pháp tiếng Anh THPT

Tải về
  • Đánh giá:
    4 20 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 369,1 KB
  • Lượt xem: 35.256
  • Lượt tải: 33.825
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: định dạng PDF
Giới thiệu

Ngữ pháp tiếng Anh THPT - Tài liệu ôn luyện ngữ pháp tiếng Anh THPT

Bài 1: Thì của động từ

Bài 2: Thể thụ động

Bài 3: Sự hoà hợp giữa chủ từ và động từ

Bài 4: Câu nói trực tiếp và gián tiếp.

Bài 5: Câu điều kiện và câu ao ước

Bài 6: Sự đảo ngữ.

Bài 7: Từ định lượng

Bài 8: Mệnh đề tính từ và mệnh đề trạng từ.

Bài 9: Danh động từ và động từ nguyên mẫu có “to”

Bài 10: Từ loại.

Bài 11: So sánh tính từ và trạng từ

Bài 12: Cách thành lập từ

Bài 13: Chuyển đổi câu

Phụ lục: Động từ bất quy tắc thường gặp .

Liên kết tải về