Quyết định 633/QĐ-UBDT Quy định đánh giá phân loại công chức viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 05
  • Lượt tải: 02
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Quyết định 633/QĐ-UBDT - Quy định đánh giá phân loại công chức viên chức thuộc Ủy ban Dân tộc

Ngày 30/10/2017, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 633/QĐ-UBDT về quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức thuộc cơ quan Ủy ban Dân tộc. Theo đó, quyết định quy định nguyên tắc, căn cứ, nội dung , trình tự, thủ tục, tiêu chí và thẩm quyền đánh giá, phân loại hằng năm đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Uỷ ban Dân tộc. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Quyết định 633/QĐ-UBDT tại đây.

Liên kết tải về