Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH Sửa đổi nội dung xác nhận chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Tải về
Giới thiệu
Ngày 08/01/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

 

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.