Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH Thay đổi phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Tải về
Giới thiệu

Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH - Thay đổi phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ngày 26/09/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. 

Theo đó việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Liên kết tải về