Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh Học tiếng Anh chuyên ngành

Tải về
Giới thiệu

Tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh - Học tiếng Anh chuyên ngành

Giúp bạn luyện kỹ năng nghe, nói đọc và viết, cung cấp cho bạn cách hiểu và diễn đạt những khái niệm then chốt của kinh doanh và kinh tế học. Cuốn sách bao quát những lĩnh vực quan trọng trong việc quản lý, sản xuất, tiếp thị, tài chính và kinh tế vĩ mô.

Liên kết tải về