Toán rời rạc Nhập môn Toán rời rạc

Tải về
Giới thiệu

Toán rời rạc - Nhập môn Toán rời rạc

Nội dung của tài liệu này được bố trí trong 4 phần, không kể lời nói đầu, mục lục, tài liệu tham khảo và phần phụ lục giúp bạn làm quen với môn toán rời rạc này một cách hiệu quả hơn.

Nội dung cuốn sách:

Chương I: Thuật toán

Chương II: Bài toán đếm

Chương III: Đồ thị

Chương IV: Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton

Chương V: Một số bài toán tối ưu trên đồ thị

Chương VI: Cây

Chương VII: Đồ thị phẳng và tô màu đồ thị

Chương VIII: Đại số Booble

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Liên kết tải về