Trí tuệ nhân tạo - Ebook

Tải về
 • Đánh giá:
  3 4 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 610,9 KB
 • Lượt xem: 19.680
 • Lượt tải: 11.659
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Định dạng PDF
Giới thiệu

Trí tuệ nhân tạo - Ebook

Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực khoa học chuyên nghiên cứu các phương pháp chế tạo trí tuệ máy sao cho giống như trí tuệ con người.

Vài định nghĩa của trí tuệ nhân tạo điển hình là

 • - Hệ thống mà biết suy nghĩ như con người
 • - Hệ thống mà biết hành động như con người

Để hệ thống mà biết suy nghĩ và hành động như con người thì hệ thống đó phải được trang bị các công cụ như thính giác, tri thức, lý giải tự động, việc học, thị giác và di chuyển giống như con người.

Liên kết tải về