Tử vi Áo Bí biện chứng học Xem tướng số qua tử vi

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 31 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 5,8 MB
  • Lượt xem: 45.663
  • Lượt tải: 45.703
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Định dạng PDF
Giới thiệu

Tử vi Áo Bí biện chứng học - Xem tướng số qua tử vi

Bộ sách này giúp bạn tự lập và xem tướng số qua tử vi, bao gồm những nội dung chính sau đây:

Chương 1: Cách lập thành một lá số Tử-vi trên giấy
Chương 2: Cách lập thành Tử-vi trên bàn tay
Chương 3: Nguyên tắc phân định âm dương của tuổi sinh
Chương 4: Tình-lý và Tượng-hình của Chư-tinh cư cung Mạng-viên
Chương 5: Bảng liệt kê 12 chu kỳ
Chương 6: Tính lý chư tinh hung cát an tại mười hai cung
Chương 7: Nữ mệnh tính lý chư tinh
Chương 8: Luận các cách của đầu số
Chương 9: Mạnh-viên tương quan 12 cung
Chương 10: Tử-vi phú

Liên kết tải về