Các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm luật giao thông đường bộ, lao động, hôn nhân gia đình, đất đai... do nhà nước cung cấp

Top ứng dụng tải nhiều nhất

Bộ luật dân sự 2015 Bộ luật dân sự 2015 Luật số 91/2015/QH13

Bộ luật dân sự 2015
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.060

Bộ Luật lao động Bộ Luật lao động Bộ luật lao động 2012 và dự thảo luật Lao động 2017

Bộ Luật lao động
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.112

Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.588

Thông tư số 39/2014/TT-BTC Thông tư số 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ

Thông tư số 39/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.200

Thông tư số 156/2013/TT-BTC Thông tư số 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.902

Luật đất đai số 45/2013/QH13 Luật đất đai số 45/2013/QH13 Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai

Luật đất đai số 45/2013/QH13
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.035

Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia

Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.182

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.563

Thông tư số 219/2013/TT-BTC Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

Thông tư số 219/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.991

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.155
Có tất cả 5.023 phần mềm.