Các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm luật giao thông đường bộ, lao động, hôn nhân gia đình, đất đai... do nhà nước cung cấp

Top ứng dụng tải nhiều nhất

Luật viên chức Luật viên chức Luật viên chức số 58/2010/QH12

Luật viên chức
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.728

Luật số 36/2005/QH11 Luật số 36/2005/QH11 Luật Thương mại

Luật số 36/2005/QH11
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.072

Bộ luật dân sự 2015 Bộ luật dân sự 2015 Luật số 91/2015/QH13

Bộ luật dân sự 2015
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.482

Bộ Luật lao động Bộ Luật lao động Bộ luật lao động 2012 và dự thảo luật Lao động 2017

Bộ Luật lao động
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.464

Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.695

Thông tư số 39/2014/TT-BTC Thông tư số 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ

Thông tư số 39/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.904

Thông tư số 156/2013/TT-BTC Thông tư số 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.614

Luật đất đai 2013 - Luật số 45/2013/QH13 Luật đất đai 2013 - Luật số 45/2013/QH13 Quy định về chế độ sở hữu đất đai

Luật đất đai 2013 - Luật số 45/2013/QH13
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.814

Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia

Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.496

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.181
Có tất cả 5.023 phần mềm.