Các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm luật giao thông đường bộ, lao động, hôn nhân gia đình, đất đai... do nhà nước cung cấp

Top ứng dụng tải nhiều nhất

Nghị định 102/2014/NĐ-CP Nghị định 102/2014/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 102/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.619

Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.883

Bộ Luật lao động 2012 Bộ Luật lao động 2012 Luật số: 10/2012/QH13

Bộ Luật lao động 2012
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.644

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.475

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 Luật số: 15/2012/QH13

Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.922

Luật Bảo hiểm y tế 2008 Luật Bảo hiểm y tế 2008 Luật số: 25/2008/QH12

Luật Bảo hiểm y tế 2008
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.018

Nghị định 167/2013/NĐ-CP Nghị định 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Nghị định 167/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.545

Luật hôn nhân và gia đình 2014 Luật hôn nhân và gia đình 2014 Luật số: 52/2014/QH13

Luật hôn nhân và gia đình 2014
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 241

Luật bảo hiểm xã hội 2014 Luật bảo hiểm xã hội 2014 Luật số: 58/2014/QH13

Luật bảo hiểm xã hội 2014
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.669

Bộ Luật Dân sự 2015 Bộ Luật Dân sự 2015 Luật số: 91/2015/QH13

Bộ Luật Dân sự 2015
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.845
Có tất cả 5.022 phần mềm.