7Plus (64 bit)

Link Download 7Plus (64 bit) chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Hijack Hunter

🖼️
 • Phát hành: NoVirusThanks org Software
 • Hijack Hunter là một ứng dụng miễn phí quét máy tính của bạn và hiển thị tất cả các dữ liệu thu thập một cách toàn diện.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 405

🖼️ ScreenRes

🖼️
 • Phát hành: B Vormbaum EDV
 • ScreenRes là một tiện ích nhỏ giúp bạn khôi phục lại độ phân giải của màn hình cũng như vị trị của các biểu tượng trên màn hình.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 514

🖼️ Battery Eater Pro

🖼️
 • Phát hành: Battery Eater Team
 • Phần mềm đo thời gian sử dụng pin của máy tính xách tay. Trong khi đo, nó "ép" CPU, RAM, HDD và card đồ họa làm việc cật lực.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 997

🖼️ Enigma Virtual Box 6.7 Tiện ích tạo file Portable

🖼️
 • Phát hành: Enigma Protector
 • Enigma Virtual Box (EVB) là phần mềm miễn phí cho phép người dùng "đóng gói" nguyên cả thư mục cài đặt của một phần mềm nào đó thành một file thực thi duy nhất - Portable.
 • windows Version: 6.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.452

🖼️ Startup Application Thêm chương trình để khởi động

🖼️
 • Phát hành: Win7soft
 • Startup Application là một công cụ chạy các chương trình một cách tự động khi Windows khởi động.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 116
Xem thêm Hệ điều hành