Anti-Keylogger 10.3

Link Download Anti-Keylogger chính:

🖼️ Advanced Invisible Keylogger Pro

🖼️
 • Phát hành: ToolsAnywhere Software
 • Advanced Invisible Keylogger Pro: phần mềm ghi lại do thám rất mạnh mẽ được cung cấp bởi ToolAnywhere! Phần mềm này chạy âm thầm ở cấp độ thấp nhất trong Windows bằng cách nắm bắt tất cả các lần nhấn phím, bao gồm tên người dùng và mật khẩu đăng nhập vào
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.854

🖼️ PC Spy Keylogger 2.3 Chương trình giám sát mật khẩu máy tính

🖼️
 • Phát hành: KeyLogger Online
 • PC Spy Keylogger là một công cụ giám sát tốc độ cao, vô hình và dễ dùng mà nó ghi lại mọi kiểu khoá sang một bảng ghi file riêng. Bảng ghi file này có thể được gửi đi bí mật với email hay FTP tới một người nhận cụ thể.
 • windows Version: 2.3
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.306

🖼️ KeyScrambler Personal 3.6 Phần mềm ngăn chặn keylogger

🖼️
 • Phát hành: QFX Software
 • KeyScrambler Personal là một plug-in hữu ích dành cho trình duyệt web của người dùng, giúp ngăn chặn các phần mềm keylogger không ghi lại dữ liệu mà họ gõ trong trường đăng nhập, công cụ tìm kiếm, web mail (Gmai, Yahoo, vv), diễn đàn và bất kỳ trường nhập biểu mẫu nào khác.
 • windows Version: 3.6
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.730

🖼️ SpyPal Keylogger Phần mềm theo dõi hoạt động máy tính

🖼️
 • Phát hành: Thinkertec
 • SpyPal Keylogger là phần mềm ghi lại hoạt động máy tính chuyên nghiệp và hiệu quả với khả năng ghi lại rất nhiều thao tác trên máy tính của người dùng. Tất cả hiển thị trong 1 giao diện trực quan và dễ sử dụng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 653

🖼️ ID AntiKeylogger 1.2 Ngăn chặn Keylogger

🖼️
 • Phát hành: ID Security Suite
 • ID AntiKeylogger là chương trình mạnh mẽ để bảo vệ sự riêng tư của bạn bằng cách ngăn chặn việc ghi lại thông tin nhập từ bàn phím.
 • windows Version: 1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 120
Xem thêm Phần mềm Keylogger