AppShelf for Mac

Link Download AppShelf for Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ LightSpeed for Mac 3.9 Tiện ích quản lý hệ thống

🖼️
 • Phát hành: Xsilva Systems
 • LightSpeed - chương trình tiện ích quản lý hệ thống của hãng Xsilva Systems, được xem là thế hệ tiếp theo của hệ thống Point of Sale (POS)...
 • mac Version: 3.9.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 437

🖼️ SimCap for Mac 1.5 Phần mềm lưu trữ thông tin

🖼️
 • Phát hành: Just About Managing
 • SimCap - chương trình tiện ích nhỏ gọn, nhanh chóng lưu trữ các thông tin App Store của người sử dụng chỉ với một thao tác...
 • mac Version: 1.5.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.868

🖼️ QuickBoot for Mac 1.1 Công cụ reboot hệ thống từ ổ đĩa hoặc phân vùng

🖼️
 • Phát hành: Buttered Cat
 • QuickBoot là một tiện ích hữu dụng, giúp cho người dùng dễ dàng khởi động lại ổ đĩa Boot Camp hoặc thậm chí cài đặt một hệ điều hành khác.
 • mac Version: 1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

🖼️ AutoNotes for Mac 1.49

🖼️
 • Phát hành: Tech Pty Ltd
 • AutoNotes là phần mềm lý tưởng để bạn quản lý các ghi chú của mình. Làm việc với AutoNotes rất đơn giản, chỉ cần nhấn F1 (hoặc các phím nóng bạn đã cấu hình) và bắt đầu nhập.
 • mac Version: 1.49
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 199

🖼️ OnyX for Mac 2.8 Kiểm tra quá trình khởi động Startup Disk

🖼️
 • Phát hành: Titanium’s Software
 • OnyX - bộ tổ hợp công cụ tiện ích miễn phí dành cho hệ thống Mac OS X (PowerPC và Intel), một sản phẩm công nghệ của hãng phần mềm Titanium’s Software...
 • mac Version: 2.8.3b2
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.886
Xem thêm Tiện ích hệ thống