Atomic Web Browser Lite cho iOS 7.0.1

Link Download Atomic Web Browser Lite cho iOS chính:
🖼️
  • News Reader for iPad

  • News Reader for iPad có đầy đủ tính năng của GR nhưng với giao diện khác biệt. Sau khi đồng bộ với GR, bạn có thể dyệt tin theo chuyên mục, cũng như đọc tin từ người khác chia sẻ, đánh dấu sao.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • VanillaSurf for iPhone

  • VanillaSurf for iPhone được đánh giá là trình duyệt tốt thứ ba trên iPhone và iPod touch với hàng ngàn người dùng khắp nơi trên thế giới.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Private Browser With Fullscreen & Multi-Tabs for iPhone

  • Trình duyệt này cho phép bạn duyệt Internet mà không lưu bất kỳ dữ liệu về các trang web và các trang bạn đã truy cập. Ngay cả khi xoá bộ nhớ cache và cookie xuất cảnh.
  • Xếp hạng: 2 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt & Add-on