Battery Aid cho Android 5.2.1

Link Download Battery Aid cho Android chính:

🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Missed Call cho Android Ứng dụng thông báo cuộc gọi nhỡ
  • Missed Call là ứng dụng thông báo cuộc gọi nhỡ cho điện thoại Android. Trong Missed Call, bạn có thể tuỳ chỉnh đèn LED, chuông, chế độ rung, và âm báo cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đến, SMS, Bluetooth, và các sự kiện trong lịch.
  • Xếp hạng: 4 7 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Quản lý điện thoại