Call Control

Link Download Call Control chính:

🖼️ WaveSecure Backup

🖼️
 • Phát hành: tenCube
 • WaveSecure Backup dành cho các thiết bị chạy Java hoạt động trên điện thoại thông thường và cho phép bạn sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu an toàn...
 • symbian
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 864

🖼️ iSilo for S60 3rd Edition 6.10 Tạo ebook cho điện thoại

🖼️
 • Phát hành: DC & Co
 • Trên điện thoại hiện nay có rất nhiều chương trình hỗ trợ tạo ebook, tuy nhiên, hạn chế của chúng là phải có ứng dụng riêng để tạo truyện (trên máy tính) và ứng dụng riêng để đọc truyện (trên điện thoại).
 • symbian Version: 6.10
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.793

🖼️ Animated SMS

🖼️
 • Phát hành: Zensis
 • Nếu bạn cảm thấy nhàm chán khi gửi các message văn bản thuần từ điện thoại, hãy thêm một số điều thú vị vào tin nhắn của mình với Animated SMS.
 • symbian
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.326

🖼️ Best Alarms for S60

🖼️
 • Phát hành: Smartphoneware
 • Best Alarms là ứng dụng cho phép bạn đặt nhiều báo thức đồng thời. Các báo thức có thể tự động chạy theo chu kỳ với nhiều lựa chọn khác nhau. Mỗi báo thức có thể được đặt các text riêng biệt. Ngoài ra, còn có thể được nhóm lại để dễ dàng tra cứu.
 • symbian
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.382

🖼️ Handy Calendar for Symbian

🖼️
 • Phát hành: Penreader
 • Có rất nhiều loại lịch, nhật ký, ứng dụng sắp xếp và lên kế hoạch có trên điện thoại. Về cơ bản, chúng đều thực hiện những việc tương tự nhau nhưng một số lại thiếu đi lựa chọn.
 • symbian
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 599
Xem thêm Tiện ích