CryptoMite 3.0

Link Download CryptoMite chính:

🖼️ Password Protect Folders 1.0 Thiết lập mật khẩu cho thư mục

🖼️
 • Phát hành: Password Protect Group
 • Đặt mật khẩu cho từng tập tin đã được áp dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, khi có quá nhiều tài liệu bí mật cần cất giữ thì việc đặt password như vậy mất khá nhiều thì giờ.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.642

🖼️ 1-abc.net Backup

🖼️
 • Phát hành: 1-abc net
 • 1-abc.net Backup là phần mềm rất dễ sử dụng, bao gồm các tính năng thông minh để thực hiện công việc sao lưu giúp bạn mà không làm chậm máy tính của người dùng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 462

🖼️ USB Disk Protection

🖼️
 • Phát hành: TD soft net
 • USB Disk Protection cho phép bạn ẩn và mã hóa dữ liệu cá nhân, các file và folder.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.042

🖼️ Gili File Lock Pro 4.1.3

🖼️
 • Phát hành: Gili Soft Inc
 • Gili File Lock Pro - một ứng dụng giúp bạn bảo vệ, mã hóa các file, thư mục, ổ đĩa cứng một cách dễ dàng và đáng tin cậy...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.164

🖼️ Right-Click Encrypter 1.8 Công cụ mã hóa file

🖼️
 • Phát hành: StarFort Software
 • Right-Click Encrypter là một phần mềm miễn phí có công cụ mã hóa file như Protect Me 2010 nhưng có dung lượng nhẹ, đơn giản và dễ sử dụng hơn.
 • windows Version: 1.8
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.495
Xem thêm Mã hóa dữ liệu