Đại Minh Chủ for iOS 1.4

Link Download Đại Minh Chủ for iOS chính: