Danh sách liên hệ khách hàng

Link Download Danh sách liên hệ khách hàng chính:

🖼️ Chi phí khuyến mại Template Chi phí khuyến mại

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu ngân sách khuyến mại cung cấp cho bạn một cách để có kế hoạch nỗ lực quảng cáo của bạn cho mười hai tháng tới. Ngân sách được tạo thành từ ba lĩnh vực quảng cáo phổ biến: xúc tiến thương mại hướng tới các nhà phân phối và bán lẻ các sản phẩm / dịch vụ, hội chợ thương mại, chương trình khuyến mãi và lực lượng bán hàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104

🖼️ Hóa đơn thu tiền từ thiện Template Hóa đơn thu tiền từ thiện

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Tổ chức phi lợi nhuận của bạn có thể tùy chỉnh và sử dụng hóa đơn mẫu này để ghi nhận sự đóng góp của khách quen có thể được khấu trừ thuế.
 • windows

🖼️ Báo cáo thực hiện dự án Template Báo cáo thực hiện dự án

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này tạo ra một báo cáo chuyên nghiệp về tình trạng của nhiều dự án và cho phép bạn theo dõi tình trạng dự án trong một định dạng ảnh chụp. Mẫu này có hai bảng: một bảng tính có chứa các định nghĩa về các thuật ngữ và các công thức và một bảng tính cho dữ liệu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 357

🖼️ Lịch học tuần Template Lịch học tuần

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Học sinh có thể theo dõi lịch tuần của họ với mẫu thanh lịch này.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.409

🖼️ Kiểm soát tín dụng theo thời gian Template Kiểm soát tín dụng theo thời gian

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi các tài khoản phải thu với danh sách tài khoản tín dụng của khách hàng này. Đầu vào hạn mức tín dụng của từng khách hàng và dư nợ đến hạn, quá trình đáo hạn do quá khứ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59
Xem thêm Mẫu Office