Danh sách ngày sinh

Link Download Danh sách ngày sinh chính:

🖼️ Bảng chấm công nhân viên Template Bảng chấm công nhân viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Công cụ theo dõi trực quan này sẽ cho phép bạn nhanh chóng theo dõi ngày công của từng nhân viên.
 • windows
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.003

🖼️ Theo dõi cân nặng của nhóm Template Theo dõi cân nặng của nhóm

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng mẫu tập thể dục này để theo dõi trọng lượng và mục tiêu của mọi người. Dễ dàng thêm vài tháng mới có nhiều người.
 • windows

🖼️ Album ảnh thực vật tươi sáng Template Album ảnh thực vật tươi sáng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Đưa các ảnh yêu thích của bạn vào trong mẫu album ảnh thực vật này. Album ảnh được minh họa nhiều màu sắc này in ra trên các trang khổ 8" x 10" và có thể in và đóng tập.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 111

🖼️ Lịch chung cả năm Template lịch chung cả năm

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu lịch một trang này đơn giản mà lại linh hoạt. Nó cho phép bạn nhập bất kỳ năm hay ngày nào để bắt đầu tuần mới. Dùng mẫu này hàng năm và chia sẻ với bạn bè của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.416

🖼️ Báo cáo PivotTable cho khách hàng Template Báo cáo PivotTable cho khách hàng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Nhiều chuyên gia phân tích dữ liệu cho hiệu suất công ty, xu hướng và cơ hội. Đây là một bảng tương tác nhanh chóng kết hợp và so sánh lượng lớn dữ liệu. Tìm hiểu cách so sánh các khách hàng của bạn với mẫu bảng dữ liệu PivotTable.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 189
Xem thêm Mẫu Office