DocToHtml

Link Download DocToHtml chính:

🖼️ Readiris Pro 14 Phần mềm nhận dạng văn bản

🖼️
 • Phát hành: IRIS
 • Khi bạn cần chuyển đổi bất kỳ một văn bản nào , PDF hay những tài liệu ảnh vào trong những hồ sơ số mà bạn có thể soạn thảo, cổ phiếu và sự lưu trữ, Readiris Pro 11 sẽ làm cho nó tất cả.
 • windows Version: 14
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.732

🖼️ Word Font Replace 1.0 Thay đổi phông chữ cho word

🖼️
 • Phát hành: TechnoCom
 • Word Font Replace là công cụ xử lý văn bản để thay đổi phông chữ trong tài liệu MS Word. Công cụ có thể thay đổi phông chữ cho nhiều file Word cùng một lúc.
 • windows Version: 1.0.1
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.148

🖼️ Recovery Toolbox for Word

🖼️
 • Phát hành: Recovery Toolbox, Inc
 • Recovery Toolbox for Word được sử dụng để khôi phục hiệu quả thông tin văn bản từ các file dữ liệu Microsoft Word. Nó cho phép người dùng giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu quan trọng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.294

🖼️ TextMaker Viewer 2010

🖼️
 • Phát hành: SoftMaker Software GmbH
 • Có nhiều phần mềm soạn thảo văn bản, mỗi phần mềm lại lưu thành định dạng văn bản khác nhau. Câu hỏi đặt ra là làm sao để xem được mọi định dạng văn bản đó chỉ bằng một phần mềm cài đặt trên máy tính? Câu trả lời có được ở TextMaker Viewer 2010.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.189

🖼️ Duplicate Lines Remover Xóa bỏ những dòng trùng lặp

🖼️
 • Phát hành: NoVirusThanks
 • Duplicate Lines Remover là công cụ hoàn toàn miễn phí, cho phép bạn dễ dàng loại bỏ những dòng trùng lặp từ tập tin và chuỗi. Bạn có thể xác định xóa bỏ dòng trống và cho phép phân loại theo mục.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 321
Xem thêm Phần mềm soạn thảo