Easy WiFi

Link Download Easy WiFi chính:

🖼️ Internet Administrator 2.6 Quản lý và giám sát truy cập Internet

🖼️
 • Phát hành: Internet Administrator Company
 • Phần mềm Internet Administrator cung cấp cho bạn tất cả các quản lý và giám sát truy cập Internet trong môi trường doanh nghiệp và giải quyết các vấn đề về sử dụng mạng quốc tế – lam dụng sử dụng Internet tại nơi làm việc.
 • windows Version: 2.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 668

🖼️ BFilter 1.1.4

🖼️
 • Phát hành: Joseph Artsimovich
 • BFilter là một bộ lọc web proxy. Ban đầu nó được thiết kế để chặn các loại banner quảng cáo, nhưng sau đó nó được bổ xung thêm nhiều chức năng mạnh mẽ hơn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.391

🖼️ Norton Security 2016 Beta 22.2 Bảo mật hàng đầu cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Symantec
 • Norton Security 2016 Beta là phiên bản mới nhất của Norton Security - một trong những phần mềm bảo mật cho máy tính được rất nhiều người dùng tin cậy.
 • windows Version: 22.2.0.31
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 128

🖼️ PaltalkPasswordDecryptor 2.0 Khôi phục mật khẩu được lưu trữ bởi PaltalkScene

🖼️
 • Phát hành: SecurityXploded
 • PaltalkPasswordDecryptor là phần mềm miễn phí giúp bạn khôi phục mật khẩu tài khoản được lưu trữ bởi PaltalkScene. PaltalkScene là một trong những ứng dụng chat phổ biến.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 420

🖼️ Shredder

🖼️
 • Phát hành: Camtech 2000
 • Shredder sẽ ghi đè lên file mà bạn chọn bằng các dữ liệu nhị nguyên phân, và làm cho chúng không thể đọc và trở lên vô dụng thậm chí khi được khôi phục trở lại.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 227
Xem thêm Bảo mật