File Courier for Mac

Link Download File Courier for Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Sync!Sync!Sync! for Mac 5.0 Đồng bộ folder

🖼️
 • Phát hành: Sekn
 • Sync!Sync!Sync! Sẽ giúp người dùng tạo bản copy cho dữ liệu bằng cách đồng bộ 2 folder khác nhau.
 • mac Version: 5.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 315

🖼️ Get Backup cho Mac 2.5 Tiện sao lưu tập tin và hệ thống

🖼️
 • Phát hành: BeLight Software
 • Get Backup là một ứng dụng hữu ích dành cho người dùng Mac, giúp họ dễ dàng sao lưu dữ liệu, đồng bộ thư mục, tạo bản backup cho ổ đĩa để phục hồi lại máy trong trường hợp có sự cố.
 • mac Version: 2.5.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 253

🖼️ QRecall for Mac 1.2 Phần mềm sao lưu và lưu trữ dữ liệu trên Mac

🖼️
 • Phát hành: Twilight & Barking Software
 • QRecall là một thế hệ mới trong việc sao lưu và lưu trữ dữ liệu. Chương trình này sử dụng tính năng phân tích dữ liệu cao cấp nhằm tránh các file trùng...
 • mac Version: 1.2.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 256

🖼️ muCommander

🖼️
 • Phát hành: Mucommander
 • muCommander là ứng dụng quản lý file nhỏ gọn, đa nền tảng có giao diện dạng Norton Commander và chạy trên bất kì hệ điều hành nào có hỗ trợ Java (Mac OS X, Windows, Linux, *BSD, Solaris...).
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 364

🖼️ myClippings for Mac 1.7 Lưu lại trích dẫn hay trên Mac

🖼️
 • Phát hành: MOApp Software Manufactory
 • myClippings được thiết kế nhằm giúp người dùng có thể sử dụng dễ dàng và quan trọng nhất là: tốc độ. Vì vậy, nó có thể giữ lại 99% của: Các từ, cụm từ, con số, đoạn văn, văn bản...
 • mac Version: 1.7.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 256
Xem thêm Nén - Giải nén