General Memory Optimizer 2.9.60

Link Download General Memory Optimizer chính:

🖼️ Directory Monitor 2.13 Giám sát sự thay đổi của thư mục trong hệ thống

🖼️
 • Phát hành: DevEnterprise NET
 • Directory Monitor 2.13.5.0 là phần mềm mạnh mẽ để hỗ trợ bạn theo dõi các thư mục nhất định. Sau đó, Directory Monitor thông báo về sự thay đổi, xóa hay thêm file mới trong thời gian thực.
 • windows Version: 2.13.5.0
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 754

🖼️ Stranger87 Rescue Programs On HDD Chương trình cứu hộ tích hợp trên ổ cứng máy tính

🖼️
 • Phát hành: Stranger87
 • Rescue Programs On HDD là một chương trình cứu hộ ngay trên ổ cứng với các ứng dụng quan trọng được trích xuất từ CD Hiren's Boot các phiên bản mới nhất.
 • windows
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.363

🖼️ Winaero Tweaker 0.17 Công cụ tùy chỉnh Windows

🖼️
 • Phát hành: Sergey Tkachenko
 • Winaero Tweaker 0.17.1 là một tiện ích hệ thống hữu ích, mang đến cho người dùng khả năng tùy chỉnh và thực hiện các thay đổi trên hệ điều hành Windows.
 • windows Version: 0.17.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.399

🖼️ Start8 1.50 Tạo nút Start trên Windows 8

🖼️
 • Phát hành: Stardock
 • Start8 là ứng dụng hỗ trợ lấy lại nút Start và giao diện desktop mặc định của Windows 8.
 • windows Version: 1.50
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.139

🖼️ Check Disk GUI

🖼️
 • Phát hành: Matthew C McMullan
 • CheckDiskGUI là một tiện ích nhỏ gọn giúp bạn sử dụng công cụ kiểm tra lỗi ổ cứng Chkdsk.exe trong Windows với giao diện đồ họa dễ thao tác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.925
Xem thêm Tiện ích máy tính