GhostVolt Start 1.0.0.0

Tải xuống GhostVolt Start 1.0.0.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download GhostVolt Start chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ WinXAR 2.0

🖼️
 • Phát hành: Jimisoft
 • Winxar mới đọc thì tưởng “nhái” theo chương trình nén và giải nén WinRar nổi tiếng để cạnh tranh nhưng hoá ra đây là chương trình bảo mật dữ liệu tập tin chạy chạy trên hệ điều hành Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.621

🖼️ Locate Laptop 2.0 Phần mềm bảo vệ an toàn dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Unistal Systems
 • Locate Laptop là phần mềm bảo vệ an toàn dữ liệu khi máy tính xách tay của bạn bị đánh cắp. Bằng cách mã hóa dữ liệu và quan trọng hơn là bạn còn có thể lần theo dấu vết của chúng nếu kẻ cắp nối mạng Internet.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 790

🖼️ Easy File Locker 1.5 Công cụ bảo vệ dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Xoslab
 • Easy File Locker là chương trình miễn phí, nhẹ và dễ sử dụng có thể giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng của người dùng.
 • windows Version: 1.5
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.877

🖼️ Timed Password File

🖼️
 • Phát hành: MagicMedia
 • Phần mềm mới này tiếp hợp công nghệ mã hóa với công nghệ giải mã. Các tính năng của chương trình này bao gồm: dựa vào công cụ mã hóa của Microsoft, phần mềm với công nghệ mã hóa bắt buộc có thể áp dụng cho tất cả các loại dữ liệu và những dữ liệu đã được
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 685

🖼️ Silver Key 4.1 Phần mềm mã hóa dữ liệu nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Inv Softworks
 • Silver Key là một ứng dụng hữu ích giúp người dùng mã hóa dữ liệu nhạy cảm trước khi gửi chúng cho người nào khác thông qua Internet.
 • windows Version: 4.1.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 124
Xem thêm Mã hóa dữ liệu