Giaothong 247 for Android 1.6

Link Download Giaothong 247 for Android chính:

🖼️ Friends Sync for Android

🖼️
 • Phát hành: WATTO Studios
 • Thêm và đồng bộ hóa danh sách bạn bè trên Facebook với sổ địa chỉ và tái đồng bộ họ khi có thông tin chi tiết thay đổi.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 359

🖼️ Ringo Lite for Android

🖼️
 • Phát hành: Electric Pocket
 • Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta phải “đoán” ai đang gọi hay nhắn đến khi chưa mở màn hình, khi ở trong điều kiện không thể bật chuông, hay những lúc không tiện rút máy khỏi túi quần.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.133

🖼️ Quản lý thu chi for Android 1.1 Phần mềm quản lý thu chi

🖼️
 • Phát hành: THSoft
 • Từ thực tế của nhiều nhà quản lý, việc quản lý thu chi hàng ngày qua tin nhắn điện thoại là rất quan trọng. Tuy nhiên việc tổng hợp các số liệu đó trên điện thoại gây ra nhiều khó khăn và bất tiện (copy, cộng trừ, di chuyển dữ liệu).
 • android Version: 1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 219

🖼️ Nhịp sinh học for Android 2.0 Tính toán nhịp sinh học của cơ thể

🖼️
 • Phát hành: Tienich360
 • Nghiên cứu nhịp điệu vũ trụ có tính chu kỳ, người ta thấy có nhiều nhịp dạng sóng, tuần hoàn với các chu kỳ khác nhau. Khoa học đã chứng minh mỗi người sinh ra đều có một chu kỳ sinh học riêng, căn cứ theo ngày tháng năm sinh của mình.
 • android Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 640

🖼️ System Test For Android Test hệ thống miễn phí

🖼️
 • Phát hành: George Android
 • System Test là ứng dụng test hệ thống giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng kiểm tra hiệu suất hoạt động của điện thoại. Sau khi Test ứng dụng này sẽ cho bạn thấy điểm số hiệu suất.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.008
Xem thêm Ứng dụng văn phòng