Gmail Notifier for Mac dự phòng

Tải xuống Gmail Notifier for Mac dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Gmail Notifier for Mac dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Gmail Notifier for Mac chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Minimail for Mac

🖼️
 • Phát hành: Olive Toast Software
 • Nếu cần soạn và gửi nhanh một bức thư thì chắc không cần phải dùng đến các chương trình như Outlook Express, MS-Outlook, Eudora...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 840

🖼️ MailRecent Mail Plugin for Mac 1.3 Cài đặt thêm menu cho ứng dụng Mail của Apple

🖼️
 • Phát hành: University of North Carolina at Chapel Hill
 • MailRecent Mail Plugin thêm các menu "Copy to Recent," "Move to Recent," và "Go to Recent" vào ứng dụng Mail của Apple. Những menu này bao gồm danh sách cập nhật tự động của các mailbox mới được sử dụng...
 • mac Version: 1.3.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 237

🖼️ Letterbox for Mac

🖼️
 • Phát hành: Aaron Harnly
 • Letterbox là một plugin dành cho ứng dụng Mail của Apple, có khả năng tận dụng chế độ toàn màn hình của máy tính. Letterbox sẽ sắp xếp lại giao diện thành 3 dòng ngang để bảng message sẽ ở bên phải của danh sách message thay vì ở dưới cùng...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 294

🖼️ Inky cho Mac 3.2 Phần mềm quản lý mail đa tiện ích

🖼️
 • Phát hành: Inky
 • Inky Mail cho Mac là một ứng dụng quản lý thư điện tử đa tiện ích, hỗ trợ người dùng lọc và tìm kiếm thư quan trọng nhanh và có độ bảo mật cao.
 • mac Version: 3.2.2

🖼️ Newton Mail cho Mac 9.7 Ứng dụng quản lý email hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: CloudMagic
 • Newton Mail cho Mac là ứng dụng thay thế email client tuyệt vời. Newton Mail cho Mac tập hợp nhiều tài khoản thư điện tử lại một vị trí, cung cấp môi trường đọc và soạn thư mượt mà, nhanh chóng hơn.
 • mac Version: 9.7.29
Xem thêm Quản lý Email