Google Chrome Dev 82.0.4083.0

Tải xuống Google Chrome Dev 82.0.4083.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Google Chrome Dev chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Split Browser 0.6.2009050101

🖼️
 • Phát hành: SHIMODA Hiroshi
 • Split Browser là một phụ kiện miễn phí dành cho Firefox sẽ giúp bạn chia vùng nội dung trên trang web của trình duyệt thành nhiều phần khác nhau tuỳ chỉnh. Với add-on khá thú vị này, “Cáo Lửa” sẽ như mọc thêm cánh để mang đến những trải nghiệm tiện ích hơ
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.650

🖼️ Mozilla Firefox Tiếng Việt 82.0 Trình duyệt Web tiếng Việt

🖼️
 • Phát hành: Mozilla
 • Mozilla Firefox 82.0 là một trình duyệt web nhanh, đầy đủ tính năng. Firefox bao gồm chặn Pop-up, duyệt Tab, tích hợp với Google search, quản lý quyền riêng tư đã được đơn giản hóa...
 • windows Version: 82.0
 • Đánh giá: 673
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.279.039

🖼️ Sleipnir 6.3 Trình duyệt web cải tiến

🖼️
 • Phát hành: Fenrir
 • Sleipnir for Windows là ứng dụng trình duyệt web đa chức năng, tốc độ cao, chuyên nghiệp và miễn phí cho Windows.
 • windows Version: 6.3.3
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.467

🖼️ Session Manager 0.6.1.13

🖼️
 • Phát hành: Morac
 • Session Manager là tiện ích hữu dụng giúp bạn quản lý các tab FireFox hiệu quả.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.023

🖼️ Browster

🖼️
 • Phát hành: Browster
 • Browster không thể hiện các hình ảnh dạng thu nhỏ bên trái mỗi trang tìm được, mà chỉ biểu hiện bằng một biểu tượng (hình mũi tên sấm sét)...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 707
Xem thêm Trình duyệt web