Google Docs Backup Software

Link Download Google Docs Backup Software chính:
🖼️
 • SoliCall Pro

 • SoliCall Pro là một ứng dụng chuyên nghiệp thiết kế để nâng cao chất lượng cuộc gọi của bạn. Nó hoạt động với bất kỳ Commercial Softphone nào bao gồm Skype, Google Talk, Yahoo Messenger, MSN Messenger, ....
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • HTTP traffic generator

 • Đây là một phần mềm mạng đến cho bạn một công cụ đơn giản để kiểm tra web application. bạn chỉ định ra số lần yêu cầu và tần suất giữa các lần yêu cầu đến một URL nào đó
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Live Advert Remover

 • Live Advert Remover có tác dụng khóa tất cả các banner quảng cáo được hiển thị trong Live Messenger.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Visual Web Ripper

 • Visual Web Ripper 2.69.14 là một tiện ích dò tìm và download dữ liệu từ Internet bao gồm các thành phần của một website như: hình ảnh (JPEG, GIF, BMP, PNG), video (MPEG, AVI, Quicktime, Real Video, WMV), audio (MP3, WAV, Real Audio, MIDI),...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LinkStash Portable

 • LinkStash 2.1.1 là chương trình nổi bật trong việc quản lý các trang bookmarks/favourites sử dụng cho IE, Netscape, Mozilla, NetCaptor và cả Operar...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích khác