Hauberk Firewall

Link Download Hauberk Firewall chính:
🖼️
🖼️
  • RoboTask Lite

  • Robotask chạy những tác vụ phức tạp mà Scheduled Task không chạy đáp ứng được. Nó chuyên dùng để thay thế chức năng Scheduled tasks của Window.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • AdRestore Khôi phục Active Directory đã xóa

  • Windows Server 2003 đã được tích hợp tính năng khôi phục những đối tượng - Active Directory đã bị xóa (ứng dụng này dành cho những AD đang ở trong tình trạng tombstone).
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Comodo System Cleaner Tối ưu hóa hệ thống

  • Comodo System Cleaner là 1 phần mềm tiện ích miễn phí bao gồm những chức năng cần thiết cho 1 hệ thống sử dụng hệ điều hành Windows như: Registry Cleaner, Disk Cleaner, Privacy Cleaner...
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính