IDriveSync 2.4

Link Download IDriveSync chính:

🖼️ Express Zip File Compression Plus Phần mềm nén tập tin và thư mục

🖼️
 • Phát hành: NCH Software
 • Express Zip File Compression Plus là một công cụ lưu trữ và nén để tạo, quản lý, và trích xuất các tập tin và thư mục nén.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

🖼️ MS Access Backup File Auto Save Software Tự động sao lưu file MS Access

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • MS Access Backup File Auto Save Software là chương trình hữu hiệu để sao lưu định kỳ một hoặc tập hợp các file Access vào thư mục đã chọn.
 • windows

🖼️ Cleanup Assistant 2.0 Dọn dẹp ổ cứng

🖼️
 • Phát hành: DB Soft
 • Cleanup Assistant là một bộ công cụ dễ sử dụng giúp bạn làm sạch ổ cứng máy tính. Nó có 3 chức năng chính là: File Scanners,Disk cleaning,Privacy protection.
 • windows Version: 2.0.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.288

🖼️ ABA Convert databases

🖼️
 • Phát hành: Abadev
 • Với ABA Convert databases, người dùng có thể chuyển đổi rất nhiều bảng từ các file khác nhau sang định dạng cơ sở dữ liệu khác mà không cần lập trình.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 447

🖼️ Network Inventory Reporter

🖼️
 • Phát hành: Segobit Software
 • Network Inventory Reporter là một giải pháp quản trị phần mềm, quản lý, thu thập và báo cáo phần cứng mạng, phần mềm, các nhóm chương trình, và các chương trình cho tất cả các máy tính mạng
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 438
Xem thêm Nén - Giải nén