IE Care

Link Download IE Care chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ BgInfo 4.16 Quản lý thông tin hệ thống

🖼️
 • Phát hành: Systems Internals
 • BgInfo là ứng dụng hỗ trợ hiển thị thông tin chi tiết về hệ thống trên màn hình.
 • windows Version: 4.16
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.205

🖼️ Solid State Doctor 3.0 Công cụ tối ưu hóa máy tính

🖼️
 • Phát hành: LC Technology International
 • Solid State Doctor là công cụ quan trọng, giúp tăng tốc độ thực hiện của máy, bảo vệ dữ liệu và quản lý firmware dành cho ổ Solid State.
 • windows Version: 3.0.2.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 389

🖼️ Hotkeycontrol 8.0 Thiết lập phím tắt

🖼️
 • Phát hành: InchWest
 • Hotkeycontrol là một giải pháp phần mềm đơn giản, giúp người dùng tạo ra các phím tắt trên bàn phím để thực hiện nhanh chóng các thao tác được tiến hành hàng ngày như mở tệp tin, điều chỉnh âm lượng, thay đổi độ sáng màn hình, các đoạn văn bản thường xuyên sử dụng, kiểm soát các chương trình...
 • windows Version: 8.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 258

🖼️ Dr. Hardware Sysinfo Kiểm tra phần cứng miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Peter Gebhard
 • Dr.Hardware Sysinfo cho phép bạn kiểm tra phần cứng máy tính của mình. Nó sẽ đưa ra các thông tin chi tiết về bộ vi xử lý, BIOS, chipset, ổ cứng và các thiết bị PCI của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.916

🖼️ Startup Genie 1.2 Quản lý khởi động

🖼️
 • Phát hành: Amic Utilities
 • Startup Genie là công cụ quản lý khởi động tiện dụng, cho phép bạn kiểm soát những chương trình chạy lúc khởi động hệ thống khi bạn mở hoặc đăng nhập vào máy tính.
 • windows Version: 1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 58
Xem thêm Tiện ích máy tính