Junko

Link Download Junko chính:

🖼️ File Maven Pro Quản lý tập tin

🖼️
 • Phát hành: Briggs Softworks
 • File Maven Pro là một phần mềm quản lý tập tin mà bạn có thể sao chép và di chuyển các tập tin dễ dàng hơn nhiều so với Windows Explorer.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 489

🖼️ zebNet PC Backup 2012 Professional 1.0 Công cụ sao lưu và khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: zebNet
 • zebNet PC Backup 2012 Professional là giải pháp mạnh mẽ dành cho các chuyên gia trong việc sao lưu, khôi phục và đồng bộ hóa tập tin và thư mục của mình.
 • windows Version: 1.0

🖼️ MeinPlatz Portable (64-bit) Tìm kiếm dung lượng bị mất

🖼️
 • Phát hành: Nenad Hrg
 • MeinPlatz cung cấp cách quét nhanh chóng và dễ dàng ổ cứng để tìm kiếm dung lượng bị mất.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 233

🖼️ dupeGuru 3.6 Hỗ trợ tìm các tập tin trùng lặp

🖼️
 • Phát hành: HardCoded Software
 • dupeGuru là một công cụ tìm các tập tin trùng lặp trên máy tính của bạn. Nó có thể quét theo tên hoặc nội dung của file để tìm ra tập tin có nội dung trùng nhau ngay cả khi tên không giống nhau.
 • windows Version: 3.6.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.484

🖼️ PowerShow 9.5 Tiện ích cho powerpoint

🖼️
 • Phát hành: OfficeOne
 • PowerShow là một phần mềm đa màn hình dùng trong môi trường PowerPoint như là một tiện ích, giới thiệu các tính năng slide show trong máy hỗ trợ cấu hình đa màn hình.
 • windows Version: 9.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 244
Xem thêm Nén - Giải nén