Kỹ năng quản lý cao cấp for iOS 1.0

Link Download Kỹ năng quản lý cao cấp for iOS chính:

🖼️ File Manager Lite cho iOS 2.2 Quản lý file thông minh trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: LiveBird Technologies
 • File Desk Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình quản lý tài liệu thông minh, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.
 • ios Version: 2.2.1
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 214

🖼️ MeisterTask cho iOS 1.0 Quản lý nhiệm vụ và dự án trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: MeisterLabs
 • MeisterTask for iOS là ứng dụng trình quản lý nhiệm vụ, danh sách công việc cần làm và tổ chức dự án theo nhóm miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 1.0.2

🖼️ SharpScan cho iOS 3.0 Scan văn bản cực nhanh trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Pixelnetica
 • SharpScan for iOS là ứng dụng scan văn bản nhanh và chất lượng trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 3.0

🖼️ Office 365 Admin cho iOS 2.0 Quản lý dịch vụ Office 365 trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Office 365 Admin for iOS là ứng dụng dành riêng cho quản trị viên Office 365, cho phép kết nối với dịch vụ Office 365 của tổ chức mà họ đang công tác mọi lúc mọi nơi.
 • ios Version: 2.0.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

🖼️ iSpreadsheet Free cho iOS 8.0 Tạo và xử lý bảng tính Excel trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: SavySoda
 • iSpreadsheet Free for iOS là ứng dụng xử lý bảng tính di động hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 8.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 897
Xem thêm Ứng dụng Doanh nghiệp