Lịch 2021 - Mẫu lịch 2021 (Word/Excel/PDF)

Tải xuống Lịch 2021 - Mẫu lịch 2021 (Word/Excel/PDF)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Thiệp cảm ơn hình chiếc ô Template Thiệp cảm ơn hình chiếc ô

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Thể hiện sự cảm kích của bạn bằng mẫu thiệp cảm ơn vui tươi có hình một đôi ủng đi mưa cho trẻ em lộ ra từ dưới một chiếc ô màu cầu vồng này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 157

🖼️ Báo cáo dòng tiền Template Báo cáo dòng tiền

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng mẫu này để phân tích hoặc thể hiện dòng tiền của doanh nghiệp trong 12 tháng qua. Các biểu đồ thu nhỏ, định dạng có điều kiện và thiết kế sinh động giúp cho mẫu này hữu ích và đẹp mắt.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.970

🖼️ Lập kế hoạch sự kiện Template Lập kế hoạch sự kiện

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Hãy dùng trình lập lịch sự kiện này để theo dõi tất cả các cột mốc quan trọng trong sự kiện của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.090

🖼️ Lịch giáo án Template Lịch giáo án

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Lịch giáo án này có thể được dùng cho bất kỳ năm nào. Dùng các màu tùy chỉnh trong tab lịch trên ruy-băng để thay đổi diện mạo cho từng tháng. Mẫu này chứa các macro đã được Microsoft kiểm nghiệm. Để mẫu hoạt động đầy đủ, hãy bấm Bật Macro khi được nhắc trong khi tải xuống.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128

🖼️ Lịch biểu hàng ngày Template Lịch biểu hàng ngày

🖼️
 • Phát hành: Mingsoft
 • Mẫu này cho phép một gia đình theo dõi các nhiệm vụ hàng ngày của mỗi thành viên.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.672
Xem thêm Mẫu Office