Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 PDF

Tải xuống Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 PDF

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Sổ điểm Template mẫu sổ điểm

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Giáo viên chỉ cần đơn giản thêm tên sinh viên, bài tập và điểm số để bắt đầu.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 609

🖼️ Gia phả 5 thế hệ Template gia phả 5 thế hệ

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Tạo ra một sơ đồ của năm thế hệ với cây gia phả này, bạn sẽ tự sắp xếp các thế hệ trong đại gia đình mình, làm cho bạn theo dõi được các mối quan hệ trong đại gia đình tốt hơn.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.127

🖼️ Nhãn địa chỉ phúc đáp kèm theo ảnh Template Nhãn địa chỉ phúc đáp kèm theo ảnh

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Làm nổi bật tên bạn với mẫu nhãn địa chỉ phúc đáp sinh động này. Hãy tùy chỉnh thông tin của bạn, sau đó in trên giấy nhãn địa chỉ Avery. Nhãn này có các cỡ chữ nhỏ, trung bình và lớn.
 • windows

🖼️ So sách các khoản vay mua nhà Template So sách các khoản vay mua nhà

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng mẫu này để so sánh lên đến 4 phương án cho vay mua nhà. Nó sẽ giúp bạn tìm ra cái nào phù hợp với bạn và gia đình của bạn.
 • windows

🖼️ Trình lập kế hoạch bài học Template Trình lập kế hoạch bài học

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Hãy dùng trình lập kế hoạch bài học này để xây dựng một kế hoạch bài học trong vòng sáu tuần với vùng tô mờ để ghi chú.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 327
Xem thêm Mẫu Office