Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 PDF

Tải xuống Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 PDF

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • Tỷ suất hoạt động Template Tỷ suất hoạt động
  • Sử dụng mẫu này để tính toán tỷ lệ hoạt động của một doanh nghiệp như doanh thu hàng tồn kho, thời gian thu thập trung bình và doanh thu tài sản cố định. Tỷ lệ hoạt động giúp bạn xem được hiệu quả của một công ty quản lý tài sản nhất định như hàng tồn kho, các khoản phải thu và cũng có các tài sản dài hạn.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Trình bày chủ đề mùa thu vui tươi Template Trình bày chủ đề mùa thu vui tươi
  • Trẻ em và người lớn sẽ yêu thích các hình ảnh minh họa thú vị của bản trình bày theo chủ đề mùa thu, bao gồm một trường học, xe buýt, lá cây, bí ngô và bù nhìn với các màu sắc mùa thu tươi sáng. Mẫu này có định dạng màn hình rộng (16x9) và chứa nhiều bố trí bản chiếu mà bạn có thể dễ dàng sửa đổi.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Sổ cái tài khoản chữ T Template Sổ cái tài khoản chữ T
  • Sử dụng sổ cái kế toán cơ bản này để đảm bảo các khoản ghi nợ và ghi có của bạn vẫn được cân đối. Các định dạng có điều kiện cho phép bạn dễ dàng nhận ra những giao dịch không cân, cho dù bạn có nhiều bút toán.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Mẫu Office