Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 Word

Tải xuống Lịch 2019 - Mẫu lịch 2019 Word

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Lập kế hoạch bài học với ghi chú Template Lập kế hoạch bài học với ghi chú

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Hãy dùng mẫu trình lập kế hoạch bài học này để tạo một bài học trong vòng sáu tuần với nhiều khoảng trống cho ghi chú.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110

🖼️ Theo dõi phiên đấu giá thầm lặng Template Theo dõi phiên đấu giá thầm lặng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Đăng nhập hồ sơ dự thầu đấu giá im lặng trong sự kiện gây quỹ của bạn theo mẫu theo dõi này. Liệt kê từng hạng mục trong cuộc đấu giá, giá trị của nó, đề nghị đấu thầu, đấu giá cao, thông tin nhà thầu, và liệu thanh toán đã được nhận. Tổng số được tính toán tự động để dễ dàng đánh giá sự thành công của sự kiện của bạn.
 • windows

🖼️ Lịch hẹn hàng ngày Template Lịch hẹn hàng ngày

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi thời gian của bạn với lịch hẹn hàng ngày, cho phép bạn đặt lịch hẹn với khoảng cách thời gian là 30 phút một lần bắt đầu từ 7:00 đến 18:30 hàng ngày.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 681

🖼️ Ngân sách chi tiêu doanh nghiệp Template Ngân sách chi tiêu doanh nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Đánh giá chi phí thực tế so với kế hoạch ngân sách hàng năm của bạn với mẫu này, trong đó bao gồm các biểu đồ và đồ thị của chênh lệch hàng tháng của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 286

🖼️ Báo cáo quản trị tri thức Template Báo cáo quản trị tri thức

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Giám sát hoạt động quản lý hệ thống kiến thức với mẫu này, theo dõi nội dung, chi phí và thống kê sử dụng. Bạn có thể dễ dàng cập nhật thông tin về việc quản trị tri thức trong doanh nghiệp dựa trên mẫu báo cáo này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 154
Xem thêm Mẫu Office