Lịch 2020 - Mẫu lịch 2020 Excel

Tải xuống Lịch 2020 - Mẫu lịch 2020 Excel

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Biểu đồ điểm hòa vốn Template Biểu đồ điểm hòa vốn

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này cho phép bạn tính toán điểm hòa vốn trong doanh nghiệp của bạn. Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu bán ra vừa đủ để bù đắp tất cả các chi phí, bao gồm chi phí cố định (định phí) và chi phí khả biến (biến phí). Điều này có nghĩa là tại điểm hòa vốn người sản xuất không thu được lãi, nhưng cũng không bị lỗ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 497

🖼️ Theo dõi điểm của sinh viên Template Theo dõi điểm của sinh viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi điểm của bạn và điểm trung bình cộng với mẫu hữu ích này. Nhập điểm số của bạn vào tab trình theo dõi và Excel sẽ tính toán thành tích của bạn dựa trên các thiết đặt bạn chọn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 154

🖼️ Trang giao nhiệm vụ Template Trang giao nhiệm vụ

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Tổ chức các dự án trường học quan trọng với mẫu trang giao nhiệm vụ gọn gàng, sáng sủa.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

🖼️ Báo cáo chi phí đi lại Template Báo cáo chi phí đi lại

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này là bản tường trình cho những chi phí đi lại trong việc kinh doanh của bạn với ban lãnh đạo công ty, nhập đầy đủ thông tin và danh sách các khoản chi phí phát sinh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

🖼️ Bảng giao việc Template Bảng giao việc

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Tạo các giấy giao việc mới và theo dõi chúng đến khi hoàn thành với mẫu Excel dễ dùng này. Mẫu này dùng một bảng và định dạng có điều kiện để giúp bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.662
Xem thêm Mẫu Office